Tamasstore

CS1005HVVS2

9,250,000 ฿

Detail: Cushion 10.05 ct H VVS2 Ex Ex N HRD